• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد 9
  بستن

  گاز خالص

  منظور از گاز خالص چیست؟

  گازهای خالص به گازهایی اطلاق می شوند که در نوع خود از میزان  ناخالصی های کمتری برخوردار هستند , گازهای خالص در اکثر صنایع و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی مختلف قابل کاربرد هستند. خلوص مشخصی برای این نوع از گازها نمی توان در نظر گرفت ولی با توجه به نوع گاز از گرید %۹۹/۰ تا %۹۹/۹۹۹۹۹ تقسیم می گردند.

   

  جدول گاز خالص3