• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد 9
  بستن

  گاز اتیلن

  • گاز اتیلن یا اتن ، ساده‌ترین و اولین عضو از گروه آلکن‌هاست. فرمول شیمیایی این گاز C۲H۴ بوده و بین دو اتم کربن آن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه، اتیلن ایزومر صورت ‌بندی ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه، صورت‌بندی خود را تغییر دهند. اتیلن گازی بی رنگ، آتش‌گیر و دارای بوی کمی شبیه مشک دارد. اتیلن ترکیب نفت و گاز طبیعی یافت می‌شود و در صنایع شیمیایی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  قیمت گاز اتیلن
  قیمت گاز اتیلن
  • مشخصات گاز اتیلن :

  • اتیلن گازی بی رنگ،  آتشزا و با بویی اندک است. چگالی این گاز سبک تر از هواست.
  • دسته بندی خطرات گاز اتیلن :

  فروش گاز اتیلن
  فروش گاز اتیلن
  • منبع گاز گاز اتیلن :

  اتیلن عمدتا در پالایشگاه های شیمیایی توسط فرآیند‌های مختلف کراکینگ بسته به جریان مواد خام/ محصول تولید می‌گردد. در این فرآیند هیدروکربن‌های سنگین‌تر در دمای بالا به شکل هیدروکربن‌های C۲ و C۳ و عمدتا اتیلن غیر اشباع تفکیک می‌گردند. تقطیر و فشرده سازی ترکیب شده مراحل بازده اتیلن خالص است. حجم کمتر اتیلن توسط عبور بخارات اتیل الکل در آب زدایی کاتالیست در دمای ۴۷۰-۳۶۰ درجه تولید می‌گردد. اتیلن همچنین ممکن است بر اثر تجزیه حرارتی اتان تولید گردد.

  • کاربردها:
  • اتیلن ماده اولیه برای بسیاری از سنتزهای صنعتی است. اتیلن به عنوان یک حد واسط در صنایع شیمیایی به منظور تولید انواع بسیار متنوع پلاستیک ها به کار می‌رود. اتیلن برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله :
  استالدهید استیک اسید اپوکسی اتان دی کلرو اتان
  اتانول اتان دیول کلرو اتان ۱ و ۱ دی کلرو اتان
  اتیل کلرید فنیل اتان اتوکسی اتان پلی کلرو اتان
  • اتیلن به عنوان یک جز سازنده در گازهای کالیبراسیون برای صنعت‌های خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی به کار می‌رود.
  • اتیلن ممکن است به منظور جوشکاری و برش به کار رود. ولی این امر به صورت معمول انجام نمی‌شود و در موارد خاصی کاربرد دارد.
  • اتیلن برای کنترل رسیدن میوه‌ها به خصوص موزها استفاده می‌گردد غلظت‌هایی در حدود چند ppm برای محیط انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اشتعال پذیری زیاد این ماده از مخلوط اتیلن با نیتروژن استفاده می‌شود.
  • اتیلن در کشاورزی برای ترویج رشد محصولات کاربرد دارد. در این گونه موارد گاز به صورت مستقیم به خاک تزریق می‌گردد.
  • در آمریکا از اتیلن به عنوان داروی بیهوشی استفاده می‌شود به همین منظور ممکن است در بعضی مناطق جغرافیایی به عنوان گاز دارویی طبقه بندی گردد.
  • اتیلن به عنوان یک سرد کننده (خنک کننده) در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.
  قیمت خرید فروش گاز اتیلن
  قیمت خرید فروش گاز اتیلن