• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد 9
    بستن

    کاربرد گازها در الکترونیک چیست ؟

    مصرف گاز هلیوم در الکترونیک

     گاز هلیوم نقش مهمی در ساخت نیمه هادی ها ، پانل های LCD و سیم فیبر نوری ایفا می کند. این قطعات و اجزای سازنده را به سرعت خنک می کند تا توان عملیاتی را بهبود بخشد ، سرعت انتقال حرارت را برای بهبود بهره وری و کاهش نقص کنترل می کند و به عنوان گاز حامل در فرایند تولید عمل می کند.