• شهر قدس - بلوار تولیدگران پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  بستن

  هوای خشک

  هوای خشک یا هوای فشرده که به هوای صفر مشهور است و با نماد شیمیائی ZA نمایش داده می‌شود هوایی است که ما در آن نفس می‌کشیم و زندگی می‌کنیم فقط با این تفاوت که فشاری بالاتر از فشار جو بر آن وارد شده و به صورت فشرده است. این هوای فشرده به کمک روش‌هایی رطوبت زادائی و عاری از بخار آب می‌شود  تا حداقل رطوبت ممکن را داشته باشد به همین دلیل به هوای خشک مشهور است. گاز ZA در صنعت گاز به عنوان یک مخلوط‌های گازی هم شناخته می‌شود زیرا از ۵/۲۰% اکسیژن و ۵/۷۹% نیتروژن تشکیل شده است.

  هوای خشک

  • مشخصات:
   گاز هوای خشک، گازی بی بو و بی رنگ و غیر قابل اشتعال است ولی بدلیل داشتن درصد بالائی از اکسیژن در شرایط خاص می تواند منجر به اشتعال شود. 

  هوای خشک1

  • کاربردها:
   هوای فشرده به عنوان یک منبع اکسیژن برای فرآیندهای اکسیداسیون صنعتی تعریف شده است.
   هوای فشرده با عنوان گاز صفر (Zero Air) جهت راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات آنالیز و نظارت بر محیط زیست برای بررسی میزان سولفور و نیتریک اکساید موجود در محیط استفاده می‌شود.
   هوای فشرده در مخلوط های گازی طبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   هوای فشرده به عنوان اکسیدایزر برای یونیزه کردنشعله دتکتورها در کروماتورگرافی و آنالیزورهای هیدروکربن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   هوای فشرده به همراه استیلن در شعله دستگاه جذب اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   هوای فشرده به عنوان یک گاز بالانس برای بیشتر گازهای کالیبره استفاده می‌شود.

  هوای خشک2