• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  گاز اکسیژن پزشکی و بیماری همه گیر Covid-19

  گاز اکسیژن یکی از مهمترین گازهای نجات دهنده زندگی است که امروزه در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. این گاز از قرن ۱۸۰۰ میلادی در بخش پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است .

  ما هم اکنون شاهد نوآوری های مهم در انتقال اکسیژن به بیماران در طیف وسیعی از فناوری هستیم.

  از گاز اکسیژن پزشکی برای شرایطی مانند ایستادگی تنفسی ، ایست قلبی ، شوک ، مسمومیت با مونواکسید کربن و خونریزی شدید استفاده می شود و کاربردهایی در بیمارستان ها و کلینک ها و  پاراکیلینک ها  دارد.

  استفاده از گاز اکسیژن پزشکی در خارج از بیمارستان نیز کاربرد دارد ، و هزاران نفر وابسته به فن آوری های قابل حمل اکسیژن پزشکی هستند تا بتوانند در زندگی روزمره خود را پیش ببرند.

  علاوه بر این ، اکسیژن پزشکی در واحدهای ، کمکهای اولیه ، احیا و تجهیزات پشتیبانی از زندگی بسیار حیاتی است ، حتی تکنیک های بیهوشی مدرن به اکسیژن پزشکی تکیه دارند.

  در این بیماری همه گیر Covid-19 ، ما می دانیم که اکسیژن به عنوان مهمترین شکل در بخش پزشکی در  جهت تنفس بیماران و پشتیبانی  مورد استفاده قرار می گیرد .

  گاز اکسیژن پزشکی در اصل همان اکسیژن است که برای استفاده صنعتی در فرآیند جداسازی  تولید می شود ، اما در سیستم مراقبت های بهداشتی به عنوان دارو یا فرآورده دارویی در نظر گرفته می شود.

  اکسیژن تولید شده با جداسازی هوا به عنوان اکسیژن پزشکی و بدون انجام مراحل تصفیه اضافی قابل قبول است. فرآیند جداسازی هوا خود، آلودگی ها را به سطح لازمی که برای نیاز به اکسیژن پزشکی می باشد ، حذف می کند.

  اگرچه برخی از تاسیسات جداسازی هوا ممکن است بخشی از اکسیژن تولید شده را به مخازن اکسیژن پزشکی اختصاصی منحرف کند ، اما این یک عمل جهانی نیست و لازم نیست. اکسیژن تولید شده توسط جداسازی هوا ، از نظر ماهیت فرایند ، به عنوان اکسیژن پزشکی قابل قبول است.

  بسیاری از تأسیسات جداسازی هوا اکسیژن را به داخل مخزن مشترک تولید می کنند ، سپس از تجهیزات آزمایشگاهی موجود برای تأیید صحت محصول استفاده می کنند.

  در مورد اکسیژن پزشکی ، از این تجهیزات آزمایشگاهی در تأسیسات نیز برای تولید نتایج آزمایش استفاده می شود که به یک فرد واجد شرایط اجازه می دهد تا محصول مورد نظر را برای استفاده به عنوان اکسیژن پزشکی آزاد کند.

  افزایش تعداد بیماران بستری شده منجر به افزایش تقاضا برای اکسیژن پزشکی در بیمارستان ها می شود.

  شرکت های بزرگ و توزیع کنندگان گاز در حال تنظیم برنامه های تولیدی خود مطابق با توسعه بیماری همه گیر ، با تمرکز بر تولید اکسیژن پزشکی و اطمینان از ظرفیت حمل و نقل کافی هستند.

  بیمارستانها به طور معمول دو گزینه برای تهیه گاز اکسیژن پزشکی به شبکه گاز پزشکی خود دارند بسته به میزان مصرف آنها می توانند اکسیژن مایع ذخیره شده در محل را به صورت عمده مخازن کرایوژنیک خریداری کرده و از طریق خطوط لوله آن وارد دستگاه کنند .

  یا از طریق سیلندر در سایز های مختلف  اکسیژن را وارد سیستم خود می کنند ، بیمارستان ها معمولا سیلندر ها را خریداری کرده  و به میزان نیاز و مصرفشان گاز اکسیژن پزشکی یا اصطلاحا” اکسیژن بیمارستانی شارژ می کنند.