• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  گازهای سمی

  منظور از گازهای سمی چیست؟
  گازهای سمی
  در کلاس ۲.۳ طبقه شده و همچنین گازهایی هستند که برای موجودات زنده مضر می باشند. هنگام تنفس یا مصرف و یا جذب توسط پوست بدن باعث صدمات مختلفی اعم از سوزش های خفیف تا مرگ می شوند. گازهای سمی نه تنها در محیط های صنعتی بلکه در طبیعت یافت می شود.

  عموما بی بو، بی رنگ و به طور کلی در بیشتر مواقع توسط حس بویایی و بینایی انسان غیر قابل کشف هستند. استنشاق گازهای سمی به طور بالقوه حتی در غلظت های پایین می تواند سبب آسیب رساندن به سیستم تنفسی شده یا منجر به مرگ گردد. اما حد مجاز قرار گرفتن در معرض گازهای سمی در مکان های مختلف متفاوت است.

  میزان در معرض بودن بر مبنای مشخصه ای بنام متوسط زمانی غلظت (TWA) 11 سنجیده می شود که متوسط میزان غلظت در طول هشت ساعت کار روزانه است که در طی آن امکان دارد کارکنان در معرض گازهای مذکور قرار بگیرند بدون اینکه خطراتی به سلامتی ایشان وارد شود.

  • دسته بندی خطر در حمل و نقل برای گازهای سمی: