• انواع گازهای خورنده

منظور از گازها خورنده چیست؟
گازهای خورنده
در بین گازهای سمی کلاس ۲.۳ طبقه بندی می شوند. از لحاظ شیمیایی با مواد دیگر واکنش می دهند و باعث فرسایش و از بین بردن بافت های آلی می شوند. از گازهای خورنده در طیف گسترده ای از صنایع از جمله نفت، گاز، تهیه کاغذ و … استفاده می شود.

گازهای خورنده می توانند خطراتی برروی سلامتی انسان، گیاهان، تجهیزات و محیط زیست ایجاد کنند. از خطرات این گاز برروی انسان ها به این صورت است , که وقتی این گاز استنشاق می شود سریع شروع به حمله، سوزاندن و ازبین بردن بافت بدن می کند و تاثیرات منفی زیادی برروی کلیه ها، کبد، ریه، سیستم تولید مثل و عصب ها می گذارد.

با توجه طراحی و فشار زیاد گاز درون سیلندرها لازم به ذکر است که برای جابجایی سیلندرها از لیفتراک یا ترولی حمل سیلندر استفاده شود.

*افراد در معرض کار با سیلندرهای حاوی گازهای خورنده می بایست از محافظ چشم، ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده نمایند. 

  • دسته بندی خطر در حمل و نقل برای گازهای خورنده: