• شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  گازهای اکسید کننده

  منظور از گازهای اکسید کننده چیست؟
  اکسیژن برای ایجاد آتش سوزی ضروری است. گازهای اکسیدکننده می توانند با تأمین اکسیژن باعث سوزاندن مواد دیگر شوند.  اکسید کننده ها معمولاً خود را نمی سوزانند اما با تأمین اکسیژن بیشتر به آتش سوزی کمک می کنند یا ممکن است باعث شوند موادی که نمی سوزند ناگهان آتش بگیرندو احتراق خود به خودی صورت پذیرد.

   در بعضی موارد، وجود جرقه یا شعله به عنوان منبع احتراق لازم نیست بلکه فقط حضور یک اکسید کننده باعث احتراق می شود. از گازهای اکسید کننده می توان به اکسیژن، نیتروزاکساید و نیتریک اکساید اشاره کرد. گازهای اکسیدکننده در کلاس ۲.۲ قرار می گیرد. کلاس گاز خواص فیزیکی و موارد مورد نیاز در زمان حمل و نقل آن را تعریف می کند.

  روغن های هیدروکربن، گریس و سیگار کشیدن موارد خطرناکی هستند که در مواقع کار با گازهای اکسید کننده ممنوع هستند.

  • دسته بندی خطر در حمل و نقل برای گازهای اکسید کننده: