• شهر قدس - بلوار تولیدگران پلاک ۱۸۹ - واحد ۹
  Close
  بستن

  تجهیزات گاز

  امروزه سبد تجهیزات مرتبط با گاز های تحت فشار دارای گستره وسیعی از محصولات مختلف می باشد.از قبیل تنظیم کننده های فشار ساده و لوله های منفذ برای جوش و برش تا سیستم های پیشرفته گازرسانی ،تجهیزات آزمایشگاهی و صنایع پزشکی الکترونیک و… را در بر میگیرد.

  تجهیزات گاز در صنایع مکانیکی ، غذایی و شیمیایی کاربرد دارند و منوط به داشتن استانداردها و الزامات مربوط به تجهیزات تحت فشار می باشند. تجهیزات باید مطابق آیین نامه ای که در مورد تاسیسات گاز اعمال می شود ، نصب شوند.

  ایمنی اولویت اول است و کیفیت آن برای عملکرد و کارایی بهینه هزینه ضروری است.تجهیزاتی مانند : رگلاتورهای فشار شکن(یک مرحله ای و دو مرحله ای) ، Flashback Arrestors ، نازل ها ،شیرهای تحت فشار، شلنگ های تحت فشار و …
  بسیاری از تجهیزات با توجه به حساس بودن و خطرناک بودن این صنعت نیاز به گواهی کالیبراسیون می باشند که شرکت پارس هوای البرز خود را ملزم به پیروی و رعایت تمامی نکات ایمنی می داند.